top of page

ראיון עם ד"ר פראוקה פטרי, יו"ר מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה (AFD)

ראיון בלעדי עבור "רואים עולם", כאן 11, נובמבר 2016


מדוע מחפשים פוליטיקאים אירופים מהצד הימני-לאומני של המפה לגיטימציה באמצעות קשרים עם ישראל? האם על הגרמנים ללמוד מהישראלים פטריוטיות מהי? ומה יחסה של הAFD למהגרים ישראלים בברלין? ראיון עם יו"ר הAFD, ד"ר פראוקה פטרי.Comments


bottom of page